ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัตตาคารนิวเปงเชียง

NEW PENG CHIENG RESTAURANTS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005555
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 111 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง