ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะอิมปอร์ต

METAL IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005466
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
18/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1191-1193 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย