ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนศิลปการพิมพ์

RATANASILP PRINTING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005458
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
18/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 95/19 ถนนเซ็นหลุยซอย 3 แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น