ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียะฮงเทรดดิ้ง

YEAK HONG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005369
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
15/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 596 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง