ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังแอนด์บราเดอร์

YOUNA AND BROTHER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005351
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35 ถนนพหลโยธิน ซอยราชครู แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง