ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิทยุ

RAJA RADIO LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005326
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 310,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 931/8 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน