ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหลวงพาณิชย์

SIEWYINTUNG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหลวงพาณิชย์ (ID: 0103504005296) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/9/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 532/1 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง มีทุนจดทะเบียน 30,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504005296
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/9/2504 พ.ศ.
(62 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
13/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง