ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะสัพพลาย

METAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005253
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 34/2 ซอยทิพยลาภ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง