ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องสำอางค์แมวดำ

BLACK CAT COSMETIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005237
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
11/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 217-223 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง