ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางสงวนวัฒนา

SANGUAN WATANA FACTORY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005199
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
11/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 342 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง