ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกษตรผล

THAI KASET POL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005067
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 180,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 87-89 ถนนสวนกวางตุ้ง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น