ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี-เมค อินยิเนียร์ริง

V - MECH ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005059
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 19100 การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก