ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อไทยพัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005024
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18 หมู่ที่ 21 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24311 การหล่อเหล็ก