ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไลท

THE SUNLIGHT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไลท (ID: 0103504005016) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/9/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 942 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504005016
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/9/2504 พ.ศ.
(62 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
1/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง