ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเคม ดิสทริบิวเตอรส์

UNICHEM DISTIBUTORS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004974
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
30/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 31 อาคารพญาไท ห้องหมายเลขที่ 314 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์