ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีสโตร์

MAREE STORTE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004940
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
29/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2406/5 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค