ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียเทรดเอ็นเตอร์ไพร็ส์

ASIA TRADE ENTERPRISE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004885
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน ที่แล้ว)
25/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 205/5 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ