ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู่ฮงหลีเทรดดิ้ง

JOO HONG LEE TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู่ฮงหลีเทรดดิ้ง (ID: 0103504004877) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/8/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 95 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน มีทุนจดทะเบียน 40,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504004877
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/8/2504 พ.ศ.
(62 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
25/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
40,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง