ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลมฮาร์ดแวร์

SOLOM HARDWAER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004851
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 786/5-8 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น