ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงล้ง

HENG LONG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004800
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 184 จุฬาซอย 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง