ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตร์สกุล

MITR SKUL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004788
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน ที่แล้ว)
22/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 829-592-594 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย