ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสง่าเฟอร์นิชิ่ง

SRISANGA FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004729
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 503/8-10และ100/57-60 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

บริษัทที่คล้ายคลึง