ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชัยวัฒน์

TANG CHAIYAVATNA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004711
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
17/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 952 ตรอกวานิช 2 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง