ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์เจริญกิจ

ANUNCHAR EARNKIT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์เจริญกิจ (ID: 0103504004681) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/8/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15/9 ซอยวิสูตร ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504004681
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/8/2504 พ.ศ.
(62 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง