ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระภัณฑ์

ISRABHAND LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004672
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
16/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 72/1 ถนนเจริญกรุง ตรอกพระยาลคร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง