ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ชัยพัฒนา

PONG CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004591
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1344 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา