ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจถาวรนานาเทรดดิ้ง

KIJTHA VORNNANA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004435
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 125 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง