ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอ๊าร์ทส์ บูติคส์

THAI ARTS BOUTIGUES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004389
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 981 ถนนสีลม ตึกโรงแรมรามา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น