ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเมอแช็นไดส

SIAM MERCHANDISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004346
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 76 อาคาร ดี.เอฟ. ห้อง 503 ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค