ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัชน์กิจพาณิชย์

THE SURUSHKIT PANICH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 1045/3 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน