ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซังโกเซ็ง

SANG KHOU SENG LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซังโกเซ็ง (ID: 0103504004206) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/7/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 331 ถนนยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504004206
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/7/2504 พ.ศ.
(62 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
25/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง