ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้อเฮงเส็งการก่อสร้าง

PAU MENG SENG COWSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004168
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111-111/1 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย