ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้งฮวด

LONG HUAT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
25/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 630 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์