ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเวชกิจ

SIRIVECHAKIJ LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเวชกิจ (ID: 0103504004052) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/7/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 46/4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504004052
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/7/2504 พ.ศ.
(62 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง