ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนามงคล

VAD HA NA MKONG KOL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004028
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 807/18 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง