ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนัก อ.เมธี

THE O. MAYTHEE ADVOCATE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004001
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 147 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย