ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอาหลั่ยยนต์

VINU AUTO PART LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003978
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 313 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์