ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคการก่อสร้าง

THE TECHNICONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003960
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 208 หมู่ที่ 7 ถนนราษฏร์สวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น