ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ชัลเล่อร์ ห้องแยกธาตุ เพื่อการพาณิชย์

R.SCHALLER LIMITED PARTNERSHIP COMMERCIALLABOPATORY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003897
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 225 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 07299 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น