ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊กชวง

TUCKCHUANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003889
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 528/6 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ