ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแทรเว็ลเอเยนซี่

THAITRAVEL AGENCY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003790
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,050,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 390 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แยก 1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่