ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือสมุทร

THESALT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 84,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32 ถนนวัดช่องลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค