ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดไทยทิมเบอร์

UNITED THAI TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003706
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1756/1 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง