ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเจริญก่อสร้าง

NAM CHAROEN BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003668
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 65 ชั้น 2 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย