ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทาภาอีเล็คโทรนิค

THE CHANTAPHA ELECTRONIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003617
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
3/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 180 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง