ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเสริม

UNION PROGRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003561
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 80 ซอยเพาะพาณิชย์ ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า