ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจแสงทอง

KIJ SAENG THONG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003510
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
29/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1151/2 ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น