ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะจีเวลบ๊อกซ์

THE JEWELBOX LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003480
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/4 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ