ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิ่นเงี๊ยบเทร๊ดดิ้ง

CHIN NGIAB TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003471
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 299/1-299/2 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค