ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยเจริญ

SONTHAI CHOROEN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003463
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 100/49 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย